Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor – 26.04.2021

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA, ce au avut loc în data de 26 aprilie 2021, începând cu ora 10:00 și 11:00.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Proiect hotărâri

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat curent până la data de 28.06.2021

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat de 4 ani, începând cu data de 29.06.2021