Laborator

În linie cu prioritatea Uniunii Europene de atingere a neutralității climatice până în anul 2050, cercetarea și dezvoltarea contribuie prin inovație la implementarea unor practici agricole care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, să optimizeze utilizarea resurselor și să contribuie la rezistența sistemelor agricole.

Norofert a dezvoltat un Laborator de cercetare și multiplicare microorganisme pentru a susține adopția inputurilor ecologice în agricultură și reducerea considerabilă a cantităților de pesticide care trebuie aplicate în culturi.

Laboratorul de cercetare și multiplicare microorganisme construit de Norofert este singurul laborator de acest tip din România, iar elementul de unicitate îl reprezintă flexibilitatea în producția de tulpini derivate noi care să vină în întâmpinarea provocărilor aduse de schimbările climatice.

Microorganismele proprii, izolate și dezvoltate în laboratorul de ultimă generație, au potențialul de a oferi soluții inovatoare în combaterea bolilor și dăunătorilor, îmbunătățind în același timp nutriția plantelor. Multiplicarea microorganismelor proprietary reprezintă un pas esențial în direcția asigurării securității alimentare și în dezvoltarea unui sistem agricol mai durabil.

Acest laborator are capacitatea nu doar de a produce, ci și de a comercializa microorganisme personalizate, adaptate cerințelor specifice ale fermierilor.

Echipa dedicată acestui proiect întruchipează o combinație valoroasă de competențe, adunând laolaltă atât ingineri talentați, cât și cercetători specializați. Acești profesioniști sunt parte integrantă a echipei, atât ca angajați ai Norofert, cât și în calitate de colaboratori externi. Astfel, parteneriatul strâns între experți din cadrul companiei și specialiști din diverse domenii de cercetare consolidează abordarea holistică și multidisciplinară a proiectului.

Data lansării: Etapa 1 a fost finalizată în noiembrie 2023, iar Etapa a 2 – a va fi lansată în toamna lui 2024.

Prima etapă a proiectului marchează o etapă semnificativă prin finalizarea construcției unui laborator de dimensiuni medii, reprezentând un spațiu tehnologic avansat și bine echipat, în care compania a investit 3 milioane de lei. Acest laborator este dotat cu echipamente de ultimă generație ce permit realizarea unor cercetări complexe și a proceselor de multiplicare a microorganismelor.

Un aspect crucial al acestei etape îl marchează colaborarea strânsă dintre echipa de cercetători și tehnicieni ai Norofert și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București. Prin acest parteneriat, Norofert are acces la expertiza științifică și resursele universitare, colaborând la izolarea și dezvoltarea microorganismelor deținute în mod proprietar. Acest demers reprezintă o sinergie valoroasă între sectorul privat și cel academic, având ca rezultat identificarea și optimizarea unor microorganisme cu potențial deosebit în agricultură.

Etapa a doua a proiectului reprezintă o extindere a funcțiunilor laboratorului către cercetarea și dezvoltarea de noi tulpini de microorganisme dedicate agriculturii.

Scopul principal al acestui laborator este dublu: pe de o parte, Norofert urmărește să devină un furnizor de materie primă pentru producătorii europeni de inputuri agricole, oferind microorganisme inovatoare și de înaltă calitate. Pe de altă parte, Norofert dorește ca laboratorul să devină un centru important de cercetare privată în domeniul biotehnologiei, consolidându-și poziția ca și actor cheie în avansarea cunoștințelor și tehnologiilor aplicate în agricultură.

Valoarea investiției: Valoarea totală a investiției se va ridica la peste 6 milioane de lei.

Galerie video

Laborator Cercetare și Multiplicare microorganisme