Calendar financiar

 • 02 mart. 2020 Rezultate financiare preliminare pentru anul 2019
 • 03 mart. 2020 Admitere tranzacționare acțiuni #NRF pe AeRO
 • 28 apr. 2020 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)
 • 29 apr. 2020 Publicare Raport anual pentru anul financiar 2019
 • 05 iun. 2020 Admitere tranzacționare obligațiuni #NRF25 pe AeRO
 • 25 iun. 2020 Ziua Investitorului Norofert
 • 02 sept. 2020 Publicare Raport Semestrial pentru S1 2020
 • 20 nov. 2020 Publicare Raport Trimestrial pentru T3 2020
 • 23 feb. 2021 Rezultate financiare preliminare 2020
 • 26 apr. 2021 Adunarea Generală a Acționarilor
 • 23 apr. 2021 Raport anual pentru 2020
 • 23 aug. 2021 Ziua Investitorului Norofert
 • 15 sept. 2021 Raport financiar S1 2021
 • 23 nov. 2021 Raport financiar T3 2021