Adunari Generale ale Acționarilor

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Puteți consulta mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Norofert SA, ce s-a desfășurat în data de 21.04.2023, la Palatul Cesianu Racoviță, etaj 1, C.A. Rosetti 5, din municipiul București, începând cu ora 17:00.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Proiect hotărâri

Puteți consulta mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA, ce au avut loc în data de 23 iunie 2021, începând cu ora 10:00 și ora 11:00.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Proiect hotărâri

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat de 4 ani, începând cu data de 29.06.2021

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA, ce au avut loc în data de 26 aprilie 2021, începând cu ora 10:00 și 11:00.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Proiect hotărâri

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat curent până la data de 28.06.2021

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat de 4 ani, începând cu data de 29.06.2021

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Norofert SA, care a avut loc pe 3 decembrie 2019, începând cu ora 10:00.