Adunari Generale ale Acționarilor

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Norofert SA, ce vor avea loc în data de 26 aprilie 2021, începând cu ora 10:00.

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Proiect hotărâri

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat curent până la data de 28.06.2021

CV-uri Candidați Membri Consiliu de Administrație – mandat de 4 ani, începând cu data de 29.06.2021

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Norofert SA, care a avut loc pe 3 decembrie 2019, începând cu ora 10:00.