Adunari Generale ale Acționarilor

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Norofert SA, care a avut loc pe 3 decembrie 2019, începând cu ora 10:00.