Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor – 29.04.2024