Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor – 28.04.2020