Adunarea Extraordinară a Acționarilor – 23.11.2020