Dividende

Informații privind modalitățile de plată a dividendelor pentru exerciții financiare diferite